Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy, které mohou bezprostředně ohrozit život člověka a s nimiž se zdravotníci setkávají ve všech oblastech zdravotnické péče. S léčbou, specifickými život zachraňujícími postupy a adekvátní ošetřovatelskou (komplikacím předcházející) péči o pacienty na odděleních akutního příjmu, resuscitace a intenzivní péče. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí popsat příznaky a symptomy u akutních a kritických stavů (např. plicní embolie, kardiogenní šok, status epilepticus, polytrauma, akutní selhání ledvin aj.) Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých klinických akutních a kritických stavů naplánovat a poskytovat péči metodou ošetřovatelského procesu. Obecná způsobilost: Student dokáže u akutních a kritických stavů samostatně sestavit ošetřovatelskou anamnézu, diagnostikovat ošetřovatelské problémy, naplánovat péči a vyhodnotit očekávané výsledky ve změně zdravotního stavu u pacienta na akutním pracovišti. Kompetence: Student si získanou schopnost pracovat metodou ošetřovatelského procesu u akutních a kritických stavů bude prohlubovat a zdokonalovat v dalším studiu a klinické praxi.