Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti obecné psychologie, vysvětlit základní pojmy používané při charakteristice jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a psychických vlastností člověka. Pozornost je současně věnována determinaci lidské psychiky a souvisejícím teoriím osobnosti. Studenti jsou seznámeni také s historií vývoje oboru a se základními metodami psychologie. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie a pedagogiky.