Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologií ošetřovatelského procesu jako základní metodou poskytování ošetřovatelské péče. Dále seznámit studenty s hierarchií lidských potřeb u zdravého jedince a nemocného člověka a způsobem saturace nenaplněné potřeby v ošetřovatelství. Po úspěšném absolvování předmětu bude student na základě orientace v lidských potřebách schopen vykonat ošetřovatelské posouzení, identifikovat ošetřovatelské problémy, stanovit aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, určit cíle a očekávané výsledky, naplánovat a realizovat a zhodnotit ošetřovatelskou péči jak u zdravého, tak u nemocného klienta, včetně komunity.