Cílem předmětu je umožnit studentům získat základní informace a manuální zručnost k provádění odborných výkonů. Předmět obsahuje jak teoretické informace, tak praktický nácvik. Student je po absolvování předmětu schopen provádět jednotlivé ošetřovatelské intervence v souladu s nejnovějšími poznatky a za dodržení postupu lege artis. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů.