V tomto kurzu naleznete především informace o studiu na Ústavu ošetřovatelství FVP SU a možnost klást dotazy a případně odpovídat na jiné v diskuzních fórech (vizte návod) , určených různým ročníkům.