Cílem předmětu je seznámit s komplexní ošetřovatelskou péči u pacientů s vnitřními nemocemi. Předmět popisuje klinická medicínská východiska a ošetřovatelskou péči u pacientů s vnitřním onemocněním. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče u nemocných s vnitřními nemocemi.