Předmět je součástí komplexu předmětů z psychologie. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou zdravotnické psychologie. Prohlubuje poznatky, které jsou důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a zachování duševní rovnováhy samotného poskytovatele péče a pomoci. Zdravotnická psychologie je aplikovanou oblastí psychologie, která se zaměřuje na oblast ošetřovatelské a terapeutické péče a dalších úkonů spojených s diagnostikou a terapií ve zdravotnictví.