Kategorie kurzů vytvářených na žádost kantorů k vedení diplomantů tzv. individuální vedení vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP).

Pro diplomanty:  pokud Váš vedoucí práce má vytvořený kurz pro vedení závěrečných prací, Vám nepřístupný, kontaktujte svého vedoucího s žádostí o zpřístupnění kurzu.

Pro vyučující: žádost o založení kurzu posílejte na emailovou adresu: elearning(at)slu.cz - případně spolu s žádostí navrhněte termín ke konzultaci možností využití kurzu.


Kurz pro individuální vedení vysokoškolských klasifikačních prací (VŠKP). Kontaktujte vedoucího VŠKP s žádostí o zpřístupnění kurzu.